Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistiken över utländska dotterbolag i Finland i november 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 har införts i Finland. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008 . Näringsindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper beskrivs närmare på klassificeringssidorna.

Uppgifter enligt TOL 2008 publiceras i denna statistik fr.o.m. november 2009. Uppgifterna enligt TOL 2002 kommer fortfarande att finnas tillgängliga på statistikens webbsidor. Årsstatistiken för år 2008 publiceras enligt den nya näringsgrensindelningen och dessutom enligt TOL 2002 i slutet av november 2009. I statistiken produceras och publiceras också uppgifterna för år 2007 enligt näringsgrensindelningen TOL 2008.


Senast uppdaterad 2.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/ulkoy_2009-06-02_uut_001_sv.html