Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.3.2009

Ulosottovelallisia lähes 233 000 vuoden 2008 lopussa

Vuoden 2008 lopussa lähes 233 000 ulosottovelallisella oli vireillä olevia ulosottoasioita. Heidän ulosotossa olevien velkojensa pääomien kokonaissaldo ilman juoksevia korkoja ja ulosottomaksuja oli hieman yli 3,9 miljardia euroa. Vireillä olevia ulosottoasioita velallisilla oli noin 1,3 miljoonaa kappaletta. Ulosottoasioista suurimpina ryhminä olivat muut julkisoikeudelliset asiat, muut yksityisoikeudelliset perintäasiat ja veroasiat. Edellä mainitut ulosottoasiat kattoivat yli 90 % kaikista vireillä olleista ulosottoasioista.

Vireillä olevat ulosottoasiat vuoden 2008 lopussa, kpl

Vireillä olevat ulosottoasiat vuoden 2008 lopussa, kpl

Ulosottovelalliset vuoden 2008 lopussa

Velallisen henkilölaji Velalliset, lkm Ulosottovelkojen kokonaissaldo,
1000 euroa 1)
Luonnolliset henkilöt (kotimaan väestöön kuuluvat) 205 031 3 398 299
Luonnolliset henkilöt (ei kotimaan väestöön kuuluvat) 8 738 205 079
Oikeushenkilöt 18 901 320 491
Yhteensä 232 670 3 923 869
1) pl. juoksevat korot ja ulosottomaksut

Ulosottoasiat -tilasto perustuu oikeusministeriön ulosoton asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin. Tilastokeskuksessa aineistoon on yhdistetty sosio-ekonomisia taustatietoja.


Lähde: Ulosottoasiat 2008,Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (257,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 24.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/uloa/2008/uloa_2008_2009-03-24_tie_001_fi.html