Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.9.2010

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2009 lopussa

Vuoden 2009 lopussa ulosottovelallisia oli 243 470. Ulosottovelallisia oli lähes 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Velallisten ulosotossa olevien velkojen pääomien kokonaissaldo ilman juoksevia korkoja ja ulosottomaksuja oli hieman yli 3,9 miljardia euroa. Velkojen kokonaissaldo pysyi edellisvuoden tasolla. Keskimääräinen ulosottovelka velallista kohti oli 16 100 euroa, mediaanivelan ollessa 1 700 euroa.

Ulosottovelalliset vuosien 2009 ja 2008 lopussa

Velallisen henkilölaji Velalliset lkm,
2009
Ulosottovelkojen kokonaissaldo, 1000 euroa, 2009 Velalliset lkm,
2008
Ulosottovelkojen kokonaissaldo, 1000 euroa, 2008
Luonnolliset henkilöt
(kotimaan väestöön kuuluvat)
211 083 3 329 892 205 031 3 398 299
Luonnolliset henkilöt
(ei kotimaan väestöön kuuluvat)
10 182 190 496 8 738 205 079
Oikeushenkilöt 22 205 403 547 18 901 320 490
Yhteensä 243 470 3 923 935 232 670 3 923 869

Velallisista luonnollisten henkilöiden osuus oli 91 prosenttia. Luonnollisista henkilöistä 211 083 (95 %) kuului Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön. Näistä 66 prosenttia oli miehiä ja 34 prosenttia naisia. Miesten euromääräinen ulosottovelka henkeä kohti (18 900 euroa) oli lähes kaksi kertaa suurempi kuin naisten ulosottovelka henkeä kohti (9 700 euroa).

Vireillä olevia ulosottoasioita velallisilla oli lähes 1,4 miljoonaa kappaletta. Keskimäärin ulosottovelallisilla oli 6 vireillä olevaa ulosottoasiaa yhtä velallista kohti. Ulosottoasioista suurimpina ryhminä olivat muut julkisoikeudelliset asiat, muut yksityisoikeudelliset perintäasiat ja veroasiat. Edellä mainitut ulosottoasiat kattoivat 90 % kaikista vireillä olleista ulosottoasioista. Muut julkisoikeudelliset asiat ryhmään kuuluvista asioista merkittävimpiä olivat erilaiset lakisääteiset vakuutusmaksut.

Vireillä olevat ulosottoasiat vuosien 2009 ja 2008 lopussa, kpl

Vireillä olevat ulosottoasiat vuosien 2009 ja 2008 lopussa, kpl

Ulosottoasiat -tilasto perustuu oikeusministeriön ulosoton asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin. Tilastokeskuksessa aineistoon on yhdistetty sosio-ekonomisia taustatietoja.


Lähde: Ulosottoasiat 2009,Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/uloa/2009/uloa_2009_2010-09-20_tie_001_fi.html