Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.4.2011

Ulosottovelallisia 240 000 vuoden 2010 lopussa

Vuoden 2010 lopussa ulosottovelallisia oli 240 132. Ulosottovelallisia oli noin 3 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Velallisten ulosotossa olevien velkojen pääomien kokonaissaldo ilman juoksevia korkoja ja ulosottomaksuja oli hieman yli 3,8 miljardia euroa. Velkojen kokonaissaldo laski vähän edellisvuoden tasosta. Keskimääräinen ulosottovelka velallista kohti oli 15 900 euroa, mediaanivelan ollessa 2 000 euroa.

Ulosottovelalliset vuosien 2010 ja 2009 lopussa

Velallisen henkilölaji Velalliset lkm,
2010
Ulosottovelkojen kokonaissaldo, 1000 euroa, 2010 Velalliset lkm,
2009
Ulosottovelkojen kokonaissaldo, 1000 euroa, 2009
Luonnolliset henkilöt
(kotimaan väestöön kuuluvat)
208 357 3 155 555 211 083 3 329 892
Luonnolliset henkilöt
(ei kotimaan väestöön kuuluvat)
9 996 170 143 10 182 190 496
Oikeushenkilöt 21 779 490 175 22 205 403 547
Yhteensä 240 132 3 815 873 243 470 3 923 935

Velallisista luonnollisten henkilöiden osuus oli 91 prosenttia. Luonnollisista henkilöistä 208 357 (95 %) kuului Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön. Näistä 65 prosenttia oli miehiä ja 35 prosenttia naisia. Miesten euromääräinen ulosottovelka henkeä kohti (17 700 euroa) oli yli 7 000 euroa suurempi kuin naisten ulosottovelka henkeä kohti (10 300 euroa).

Vireillä olevia ulosottoasioita velallisilla oli yli 1,4 miljoonaa kappaletta. Keskimäärin ulosottovelallisilla oli 6 vireillä olevaa ulosottoasiaa yhtä velallista kohti. Ulosottoasioista suurimpina ryhminä olivat muut yksityisoikeudelliset perintäasiat, muut julkisoikeudelliset asiat ja veroasiat. Edellä mainitut ulosottoasiat kattoivat 91 prosenttia kaikista vireillä olleista ulosottoasioista. Muut julkisoikeudelliset asiat ryhmään kuuluvista asioista merkittävimpiä olivat erilaiset lakisääteiset vakuutusmaksut.

Vireillä olevat ulosottoasiat vuosien 2010 ja 2009 lopussa, kpl

Vireillä olevat ulosottoasiat vuosien 2010 ja 2009 lopussa, kpl

Ulosottoasiat -tilasto perustuu oikeusministeriön ulosoton asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin. Tilastokeskuksessa aineistoon on yhdistetty sosio-ekonomisia taustatietoja.


Lähde: Ulosottoasiat 2010,Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla-Tuulia Koivuoja (09) 1734 3252, Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/uloa/2010/uloa_2010_2011-04-05_tie_001_fi.html