Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.4.2016

Ulosottovelallisia 228 000 vuoden 2015 lopussa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2015 lopussa ulosottovelallisia oli lähes 5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014. Ulosottovelan kokonaissumma oli vastaavasti yli prosentin suurempi. Yhteensä ulosottovelallisia oli vuoden 2015 lopussa hieman yli 228 000 ja heidän ulosottovelka oli yhteensä 4,1 miljardia euroa.

Ulosottovelalliset vuosina 2010–2015, lkm

Ulosottovelalliset vuosina 2010–2015, lkm

Ulosottovelka vuosina 2010–2015, euroa

Ulosottovelka vuosina 2010–2015, euroa

Velallisilla oli perinnässä yli 1,6 miljoonaa asiaa vuoden 2015 lopussa, noin 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulosottovelallisista luonnollisia henkilöitä oli lähes 93 prosenttia. Luonnollisilla henkilöillä oli velkaa keskimäärin 17 000 euroa henkeä kohden, noin 900 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vastaavasti oikeushenkilöillä oli velkaa keskimäärin 29 500 euroa. Vuonna 2015 luonnollisilla henkilöillä oli keskimäärin 7,0 ja oikeushenkilöillä 8,2 perinnässä olevaa ulosottoasiaa henkeä kohden.

Ulosottoasiat

Vireillä olevia ja päättyneitä ulosottoasioita oli yhteensä noin 4,3 miljoonaa vuonna 2015, noin 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vireillä olevia asioita oli noin 1,6 miljoonaa, 36 prosenttia kaikista ulosottoasioista. Vireilläolevien ja päättyneiden ulosottoasioiden määrät ovat vähentyneet vuodesta 2013 lähes 9 prosenttia.

Vireillä olevat ja päättyneet ulosottoasiat vuosina 2010–2015, lkm

Vireillä olevat ja päättyneet ulosottoasiat vuosina 2010–2015, lkm

Vuonna 2015 vireillä olevien ulosottoasioiden suurimpia ryhmiä olivat muut yksityisoikeudelliset perintäasiat, muut julkisoikeudelliset asiat ja veroasiat. Näitä oli 1,5 miljoonaa kappaletta ja ne kattoivat lähes 96 prosenttia kaikista vuonna 2015 vireillä olleista ulosottoasioista. Sakkoasioita oli vireillä lähes 46 800 ja muita asioita noin 21 200. Muihin asioihin kuuluvat elatusapuasiat ja muut yksityisoikeudelliset toimenpideasiat.

Vireillä olevat ulosottoasiat asialajeittain vuosina 2010–2015, lkm

Vireillä olevat ulosottoasiat asialajeittain vuosina 2010–2015, lkm

Velallisiin kohdistuvien ulosottoasioiden lukumäärä voi olla suurempi kuin ulosottoasioiden kokonaismäärä, sillä yhteen ulosottoasiaan voi liittyä useampi kuin yksi ulosottovelallinen. Velallistiedoissa velalliseen kohdistuva ulosottoasia lasketaan aina yhdeksiriippumatta ulosottoasiaan liittyvien velallisten määrästä.

Ulosottoasiat-tilasto perustuu oikeusministeriön ulosoton asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin. Tilastokeskus on kerännyt tietoja ulosottovelallisista vuodesta 2008 lähtien. Tilastokeskuksessa aineistoon on yhdistetty sosioekonomisia taustatietoja Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön kuuluville. Lisätietoja löytyy tietokantataulukoista .


Lähde: Ulosottoasiat 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla-Tuulia Tuominiemi 029 551 3242, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/uloa/2015/uloa_2015_2016-04-08_tie_001_fi.html