Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.4.2017

Ulosottovelallisia 244 000 vuoden 2016 lopussa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2016 lopussa ulosottovelallisia oli lähes 7 prosenttia enemmän ja ulosottovelan kokonaissumma oli noin 3 prosenttia suurempi, kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2015. Yhteensä ulosottovelallisia oli vuoden 2016 lopussa lähes 244 000 ja heidän ulosottovelkansa oli yhteensä 4,2 miljardia euroa. Koko vuoden 2016 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 551 000, näistä 307 000 velallisen ulosottoasioiden vireilläolo päättyi ennen vuoden 2016 loppua.

Ulosottovelalliset vuosina 2011–2016, lkm

Ulosottovelalliset vuosina 2011–2016, lkm

Ulosottovelka vuosina 2011–2016, euroa

Ulosottovelka vuosina 2011–2016, euroa

Velallisilla oli perinnässä lähes 1,7 miljoonaa asiaa vuoden 2016 lopussa, noin 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulosottovelallisista luonnollisia henkilöitä oli lähes 94 prosenttia. Luonnollisilla henkilöillä oli velkaa keskimäärin 16 500 euroa henkeä kohden, noin 500 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vastaavasti oikeushenkilöillä oli velkaa keskimäärin 27 700 euroa. Vuonna 2016 luonnollisilla henkilöillä oli keskimäärin 6,8 ja oikeushenkilöillä 7,2 perinnässä olevaa ulosottoasiaa henkeä kohden.

Ulosottoasiat

Vireillä olevia ja päättyneitä ulosottoasioita oli vuonna 2016 yhteensä noin 4,3 miljoonaa, noin prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vireillä olevia asioita oli noin 1,6 miljoonaa, 38 prosenttia kaikista ulosottoasioista. Vireillä olevien ja päättyneiden ulosottoasioiden määrät ovat vähentyneet vuodesta 2013 lähes 10 prosenttia.

Vireillä olevat ja päättyneet ulosottoasiat vuosina 2011–2016, lkm

Vireillä olevat ja päättyneet ulosottoasiat vuosina 2011–2016, lkm

Vuonna 2016 vireillä olevien ulosottoasioiden suurimpia ryhmiä olivat muut yksityisoikeudelliset perintäasiat, muut julkisoikeudelliset asiat ja veroasiat. Näitä oli 1,5 miljoonaa kappaletta ja ne kattoivat lähes 95 prosenttia kaikista vuonna 2016 vireillä olleista ulosottoasioista. Sakkoasioita oli vireillä noin 67 900 ja muita asioita noin 20 900. Muihin asioihin kuuluvat elatusapuasiat ja muut yksityisoikeudelliset toimenpideasiat.

Vireillä olevat ulosottoasiat asialajeittain vuosina 2011–2016, lkm

Vireillä olevat ulosottoasiat asialajeittain vuosina 2011–2016, lkm

Velallisiin kohdistuvien ulosottoasioiden lukumäärä voi olla suurempi kuin ulosottoasioiden kokonaismäärä, sillä yhteen ulosottoasiaan voi liittyä useampi kuin yksi ulosottovelallinen. Velallistiedoissa velalliseen kohdistuva ulosottoasia lasketaan aina yhdeksi riippumatta ulosottoasiaan liittyvien velallisten määrästä.

Ulosottoasiat-tilasto perustuu oikeusministeriön ulosoton asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin. Tilastokeskus on kerännyt tietoja ulosottovelallisista vuodesta 2008 lähtien. Tilastokeskuksessa aineistoon on yhdistetty sosioekonomisia taustatietoja Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön kuuluville. Lisätietoja löytyy tietokantataulukoista .


Lähde: Ulosottoasiat 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla-Tuulia Tuominiemi 029 551 3242, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/uloa/2016/uloa_2016_2017-04-07_tie_001_fi.html