Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.4.2019

Ulosottovelallisia 303 000 vuoden 2018 lopussa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2018 lopussa ulosottovelallisten määrä kasvoi 23 prosenttia edellisvuoden tasosta. Myös ulosottovelan kokonaissumma oli 23 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Yhteensä ulosottovelallisia oli vuoden 2018 lopussa noin 303 000 ja heidän ulosottovelkansa oli yhteensä 5,6 miljardia euroa. Koko vuoden 2018 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 578 000, näistä 275 000 velallisen ulosottoasioiden vireilläolo päättyi ennen vuoden 2018 loppua. Lukujen kasvua selittävät osittain vuosien 2018 ja 2019 veronpalautuspäivien aikataulumuutokset, kun ulosottoasioita jätettiin vuoden 2018 lopussa tavallista enemmän avoimiksi odottamaan seuraavaa veronpalautusajankohtaa.

Ulosottovelalliset vuosina 2013–2018, lkm

Ulosottovelalliset vuosina 2013–2018, lkm

Ulosottovelka vuosina 2013–2018, euroa

Ulosottovelka vuosina 2013–2018, euroa

Ulosottovelallisista luonnollisia henkilöitä oli noin 94 prosenttia. Luonnollisilla henkilöillä oli velkaa keskimäärin 17 800 euroa henkeä kohden, joka oli noin 200 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vastaavasti oikeushenkilöillä oli velkaa keskimäärin 26 300 euroa. Velallisilla oli perinnässä yli 2,2 miljoonaa asiaa vuoden 2018 lopussa, noin 26 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2018 luonnollisilla henkilöillä oli keskimäärin 7,3 ja oikeushenkilöillä 8,7 perinnässä olevaa ulosottoasiaa henkeä kohden.

Ulosottoasiat

Vireillä olevia ja päättyneitä ulosottoasioita oli vuonna 2018 yhteensä noin 5,1 miljoonaa, 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vireillä olevia asioita oli noin 2,2 miljoonaa, 43 prosenttia kaikista ulosottoasioista.

Vireillä olevat ja päättyneet ulosottoasiat vuosina 2013–2018, lkm

Vireillä olevat ja päättyneet ulosottoasiat vuosina 2013–2018, lkm

Vuonna 2018 vireillä olevien ulosottoasioiden suurimpia ryhmiä olivat muut yksityisoikeudelliset perintäasiat, muut julkisoikeudelliset asiat ja veroasiat. Ne kattoivat lähes 95 prosenttia kaikista vuonna 2018 vireillä olleista ulosottoasioista. Sakkoasioita oli vireillä vuoden lopussa noin 90 000 ja muita asioita yli 24 000. Muihin asioihin kuuluvat elatusapuasiat ja muut yksityisoikeudelliset toimenpideasiat.

Vireillä olevat ulosottoasiat asialajeittain vuosina 2013–2018, lkm

Vireillä olevat ulosottoasiat asialajeittain vuosina 2013–2018, lkm

Velallisiin kohdistuvien ulosottoasioiden lukumäärä voi olla suurempi kuin ulosottoasioiden kokonaismäärä, sillä yhteen ulosottoasiaan voi liittyä useampi kuin yksi ulosottovelallinen. Velallistiedoissa velalliseen kohdistuva ulosottoasia lasketaan aina yhdeksi riippumatta ulosottoasiaan liittyvien velallisten määrästä.

Ulosottoasiat-tilasto perustuu oikeusministeriön ulosoton asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin. Tilastokeskus on kerännyt tietoja ulosottovelallisista vuodesta 2008 lähtien. Tilastokeskuksessa aineistoon on yhdistetty sosioekonomisia taustatietoja Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön kuuluville. Lisätietoja löytyy tietokantataulukoista .


Lähde: Ulosottoasiat 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Lipasti 029 551 3041, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/uloa/2018/uloa_2018_2019-04-10_tie_001_fi.html