Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.3.2020

Sjötransporterna ökade i januari

Korrigerats 11.3.2020. De korrigerade punkt är markerad med rött. 

I januari år 2020 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 8,3 miljoner ton. Sjötransporterna ökade med 0,2 miljoner ton jämfört med januari året innan. Exporten minskade med 0,7 procent och uppgick till totalt 4,3 miljoner ton. Importen ökade med 2,3 procent till 4,0 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad 2018–2020

Utrikes sjötransporterna efter månad 2018–2020

Mest transporterades styckegods, totalt 1,3 miljoner ton, vilket var 16 procent av alla transporter. Näst mest råolja, 1,2 miljoner ton och oljeprodukter, 0,9 miljoner ton.

Containertransporter

I januari 2020 transporterades totalt 1,1 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 0,1 ton mer än i januari år 2019. Antalet transporterade containrar var 73 145 (128 240 TEU-containrar). Exporten av containrar ökade med 20,4 procent mätt i ton och importen minskade med 8,1 procent mätt i ton jämfört med januari 2019.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 208 478 transportmedel i utrikes sjöfart i januari 2020. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I januari transporterades 127 144 personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 53 123 stycken, och släpvagnar för lastbilar, 33 620 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i januari 2020 totalt 1 049 144 personer. Mellan Finland och Estland reste 557 723 personer och mellan Finland och Sverige 483 511 personer. Mellan Finland och Tyskland transporterades 7 910 passagerare. Antalet passagerare ökade med 16 procent jämfört med januari 2019. Antalet passagerare mellan Finland och Estland ökade med 79 528 personer från året innan och med 70 245 personer mellan Finland och Sverige. I januari 2020 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Saima kanal var öppen i januari 2020. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest pappersmassa och returpapper, totalt 11 063 ton. Näst mest transporterades oarbetade mineraler och cement. I januari 2019 var Saima kanal stängd fr.o.m.kvällen den första januari och inga transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (166,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. januari 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2020/01/uvliik_2020_01_2020-03-03_tie_001_sv.html