Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.4.2020

Sjötransporterna minskade i februari

I februari år 2020 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,1 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 0,5 miljoner ton jämfört med februari året innan. Exporten minskade med 11 procent och uppgick till totalt 3,6 miljoner ton. Importen minskade med 0,1 procent till 3,5 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad 2018–2020

Utrikes sjötransporterna efter månad 2018–2020

Mest transporterades styckegods, totalt 1,3 miljoner ton, vilket var 18 procent av alla transporter. Näst mest oljeprodukter, 1,1 miljoner ton och råolja, 0,9 miljoner ton.

Containertransporter

I februari 2020 transporterades totalt 0,8 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 0,2 miljoner ton färre än i februari år 2019. Antalet transporterade containrar var 57 623 (101 698 TEU-containrar). Exporten av containrar minskade med 19,1 procent mätt i ton och importen minskade med 16.3 procent mätt i ton jämfört med februari 2019.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 226 540 transportmedel i utrikes sjöfart i februari 2020. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I februari transporterades 133 907 personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 54 340 stycken, och släpvagnar för lastbilar, 34 732 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i februari 2020 totalt 1 176 634 personer. Mellan Finland och Estland reste 585 015 personer och mellan Finland och Sverige 582 227 personer. Mellan Finland och Tyskland transporterades 9 392 passagerare. Antalet passagerare ökade med fyra procent jämfört med februari 2019. Antalet passagerare mellan Finland och Estland ökade med 53 117 personer från året innan och med 30 457 personer mellan Finland och Sverige. I februari 2020 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Saima kanal var stängd fr.o.m.morgonen den första februari och inga transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (165,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. februari 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2020/02/uvliik_2020_02_2020-04-07_tie_001_sv.html