Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Utrikes sjöfart 2021, november

Utrikes sjöfart 2020, maj

2020
maj
Offentliggöranden