Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.7.2020

Sjötransporter minskade i maj

I maj år 2020 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 8,5 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med fem procent jämfört med maj året innan. Exporten minskade med 14 procent och var 4,3 miljoner ton. Importen ökade med 6 procent och uppgick till totalt 4,2 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Mest transporterades styckegods, totalt 1,7 miljoner ton, vilket var 19 procent av alla transporter. Näst mest oljeprodukter, 1,4 miljoner ton och råolja, 0,9 miljoner ton.

Containertransporter

I maj 2020 transporterades totalt 1,0 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 14 procent färre än i maj år 2019. Antalet transporterade containrar var 77 242 (137 877 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 13 procent mätt i ton och importen minskade med 15 procent mätt i ton jämfört med maj 2019.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 128 920 transportmedel i utrikes sjöfart i maj 2020. Största delen av dem var transporter av lastbilar och släpvagnar för lastbilar. Totalt transporterades 56 670 stycken lastbilar, 32 906 stycken släpvagnar för lastbilar, 43 bussar och 37 110 personbilar. I maj 2019 transporterades 290 600 transportmedel och mer en hälften, 178 619, var personbilar.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i maj 2020 totalt 134 633 personer. Mellan Finland och Estland reste 100 843 personer och mellan Finland och Sverige 29 949 personer. Mellan Finland och Tyskland transporterades 3 831 passagerare. Antalet passagerare var bara 8 procent av passagerarantalet i maj 2019. I maj 2020 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 130 040 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest råvirke, totalt 19 740 ton. Näst mest transporterades oarbetade materialer och cement.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (166,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 07.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. maj 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2020/05/uvliik_2020_05_2020-07-07_tie_001_sv.html