Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.11.2020

Sjötransporter minskade i september

I september år 2020 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 8,2 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 3 procent jämfört med september året innan. Exporten minskade med en procent och var 4,2 miljoner ton. Importen minskade med 5 procent och uppgick till totalt 3,9 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Mest transporterades styckegods, totalt 1,5 miljoner ton, vilket var 18 procent av alla transporter. Näst mest råolja, 1,2 miljoner ton och oljeprodukter, 1,2 miljoner ton.

Containertransporter

I september 2020 transporterades totalt en miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 5 procent färre än i september år 2019. Antalet transporterade containrar var 72 363 (128 306 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 5 procent mätt i ton och importen minskade med 5 procent jämfört med september 2019.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 223 438 transportmedel i utrikes sjöfart i september 2020. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I september transporterades 125 207 personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 58 093 stycken, och släpvagnar för lastbilar, 37 173 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i september 2020 totalt 492 917 personer. Mellan Finland och Estland reste 316 316 personer och mellan Finland och Sverige 151 957 personer. Mellan Finland och Lettland transporterades 17 480 passagerare och mellan Finland och Tyskland 7 164 passagerare. Antalet passagerare var bara 33 procent av passagerarantalet i september 2019. I september 2020 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 148 811 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest råvirke, totalt 55 045 ton. Näst mest transporterades oarbetade materialer och cement.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (166,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 03.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. september 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2020/09/uvliik_2020_09_2020-11-03_tie_001_sv.html