Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.1.2021

Sjötransporter minskade i november

I november år 2020 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,9 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 4 procent jämfört med november året innan. Exporten minskade med 5 procent och var 4,2 miljoner ton. Importen minskade med 3 procent och uppgick till totalt 3,7 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Mest transporterades styckegods, totalt 1,4 miljoner ton, vilket var 18 procent av alla transporter. Näst mest transporterades oljeprodukter, 1,1 miljoner ton och råolja, 0,8 miljoner ton.

Containertransporter

I november 2020 transporterades totalt 0,9 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 9 procent färre än i november år 2019. Antalet transporterade containrar var 65 417 (116 883 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 10 procent mätt i ton och importen minskade med 6 procent jämfört med november 2019.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 186 037 transportmedel i utrikes sjöfart i november 2020. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I november transporterades 87 871 personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 57 759 stycken, och släpvagnar för lastbilar, 37 680 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i november 2020 totalt 319 258 personer. Mellan Finland och Estland reste 214 427 personer och mellan Finland och Sverige 100 880 personer och mellan Finland och Tyskland 3 950 passagerare. Antalet passagerare var bara 26 procent av passagerarantalet i november 2019. I november 2020 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 97 751 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest oarbetade materialer och cement, totalt 25 741 ton. Näst mest transporterades råvirke.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (164,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 11.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. november 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2020/11/uvliik_2020_11_2021-01-11_tie_001_sv.html