Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Utrikes sjöfart 2021, augusti

Utrikes sjöfart 2021, januari

2021
januari
Offentliggöranden