Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.9.2021

Sjötransporter ökade i juli

I juli år 2021 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 8,1 miljoner ton. Sjötransporterna ökade med 8 procent jämfört med juli året innan. Exporten ökade med 11 procent och var 4,3 miljoner ton. Importen ökade med 4 procent och uppgick till totalt 3,9 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Mest transporterades styckegods, totalt 1,4 miljoner ton, vilket var 17 procent av alla transporter. Näst mest transporterades oljeprodukter, 1,0 miljoner ton och anrikad malm, 0,9 miljoner ton.

Containertransporter

I juli 2021 transporterades totalt 0,9 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 10 procent mer än i juli år 2020. Antalet transporterade containrar var 63 954 (112 278 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 12 procent mätt i ton och importen minskade med 6 procent jämfört med juli 2020.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 275 026 transportmedel i utrikes sjöfart i juli 2021. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I juli transporterades 178 684 passagerares personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 55 999 stycken och släpvagnar för lastbilar, 36 759 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i juli 2021 totalt 874 381 personer. Mellan Finland och Estland reste 435 522 personer, mellan Finland och Sverige 420 986 personer och mellan Finland och Tyskland 17 873 passagerare. Jämfört med juli 2020 antalet passagerare minskade med 15 procent. Jämfört med juli 2019 var antalet passagerare dock bara 32 procent. I juli 2021 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 154 983 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest råvirke, totalt 80 423 ton. Näst mest transporterades oarbetade materialer och cement.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kajava 029 551 3531, olli.kajava@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (165,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 07.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. juli 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2021/07/uvliik_2021_07_2021-09-07_tie_001_sv.html