Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.12.2021

Sjötransporter ökade i oktober

I oktober år 2021 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 8,6 miljoner ton. Sjötransporterna ökade med 3 procent jämfört med oktober året innan. Exporten minskade med 4 procent och var 4,4 miljoner ton. Importen ökade med 11 procent och uppgick till totalt 4,3 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Mest transporterades styckegods, totalt 1,5 miljoner ton, vilket var 17 procent av alla transporter. Näst mest transporterades oljeprodukter, 1,0 miljoner ton och råolja, 1,0 miljoner ton.

Containertransporter

I oktober 2021 transporterades totalt 0,9 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 13 procent mindre än i oktober år 2020. Antalet transporterade containrar var 62 475 (109 827 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 17 procent mätt i ton och importen minskade med 3 procent jämfört med oktober 2020.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 261 735 transportmedel i utrikes sjöfart i oktober 2021. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I oktober transporterades 151 976 passagerares personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 62 967 stycken och släpvagnar för lastbilar, 43 210 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i oktober 2021 totalt 880 514 personer. Mellan Finland och Sverige reste 445 914 personer, mellan Finland och Estland 416 676 personer och mellan Finland och Tyskland 9 112 personer. Antalet passagerare var nästan en och en halv gånger så stort som i oktober 2020. Jämfört med oktober 2019 var antalet passagerare dock bara 57 procent. I oktober 2021 anlände 4 407 passagerare på utländska kryssningsfartyg till Finland.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 147 807 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest råvirke, totalt 68 035 ton. Näst mest transporterades oarbetade materialer och cement.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Ylimaa 029 551 3709, Matti Kokkonen 029 551 3770, henna.ylimaa@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (165,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 08.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. oktober 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2021/10/uvliik_2021_10_2021-12-08_tie_001_sv.html