Ändringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
Helsinki: Transport- och kommunikationsverket Traficom [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/uut_sv.html