Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Trafikverkets sjötrafikstatistik tillgänglig via Statistikcentralens informationstjänst StatFin

Från början av 2015 börjar Trafikverket publicera statistikuppgifter över sjötrafiken via Statistikcentralens publiceringsportal StatFin. De månatliga statistikpublikationerna omfattar statistiken över inrikes sjötrafik, utrikes sjötrafik och trafiken genom Saima kanal. Via StatFin-portalen får man fram en omfattande statistisk tidsserie över godstransporterna sjövägen och fartygstrafiken sedan år 2000.

Öppnandet av publiceringskanalen StatFin är en del av en större helhet inom vilken Trafikverket förnyar sitt system för att tillhandahålla sjötrafikstatistik. Från början av 2015 sammanställs statistiken över sjötrafiken med en ny applikation (MLT). Det nya systemet gör statistiken mera noggrann och höjer därigenom också kvaliteten på den.

Statistiken över sjötrafik i StatFin-tjänsten:

Utrikes Sjöfart

Inrikes Sjötrafik

Kanaltrafiken

Ytterligare uppgifter:

Trafikverket:

Markku Pitkänen,
sakkunnig inom informationsservice
tfn 029 534 3923
markku.pitkanen@trafikverket.fi

Statistikcentralen:

Matti Kokkonen,
överaktuarie
tfn 029 551 3770
matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

 


Senast uppdaterad 7.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/uvliik_2015-01-16_uut_001_sv.html