Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Befolkning efter ålder 1900–2060 (åren 2020–2060: prognos)

År         Åldersklasser totalt   0–14      15–64     65-     0–14 %     15–64 %     65- %    
1900 2 655 900 930 900 1 583 300 141 700 35,1 59,6 5,3
1910 2 943 400    1 049 400 1 724 500 169 500 35,7 58,6 5,8
1920 3 147 600 1 051 000 1 908 300 188 300 33,4 60,6 6,0
1930 3 462 700 1 018 300 2 227 200 217 200 29,4 64,3 6,3
1940 3 695 617 995 599 2 464 107 235 911 26,9 66,7 6,4
1950 4 029 803 1 208 799 2 554 354 266 650 30,0 63,4 6,6
1960 4 446 222 1 340 187 2 778 234 327 801 30,1 62,5 7,4
1970 4 598 336 1 118 550 3 052 298 427 488 24,3 66,4 9,3
1980 4 787 778 965 209 3 245 187 577 382 20,2 67,8 12,1
1990 4 998 478 964 203 3 361 310 672 965 19,3 67,2 13,5
2000 5 181 115 936 333 3 467 584 777 198 18,1 66,9 15,0
2010 5 375 276 887 677 3 546 558 941 041 16,5 66,0 17,5
2020 5 631 017 932 596 3 425 603 1 272 818 16,6 60,8 22,6
2030 5 847 678 936 712 3 415 342 1 495 624 16,0 58,4 25,6
2040 5 984 898 923 027 3 495 360 1 566 511 15,4 58,4 26,2
2050 6 095 858 940 800 3 515 618 1 639 440 15,4 57,7 26,9
2060 6 227 635 948 631    3 523 775    1 755 229 15,2 56,6 28,2

Källa: Befolkningsstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. 2012, Tabellbilaga 1. Befolkning efter ålder 1900–2060 (åren 2020–2060: prognos) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/2012/vaenn_2012_2012-09-28_tau_001_sv.html