Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.3.2008

Suomen väestö 2007

Suomen virallinen väkiluku 31.12.2007 oli 5 300 484, joista miehiä oli 2 596 787 ja naisia 2 703 697. Suomen väkiluku kasvoi vuoden 2007 aikana 23 529 hengellä ja väkimäärän lisäys oli suurin vuoden 1992 jälkeen. Ensimmäisen kerran itsenäisyyden aikana muuttovoitto ulkomailta oli luonnollista väestönlisäystä suurempi väkilukua kasvattava tekijä.

0-14-vuotiaita lapsia oli 16,9 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 16,5 prosenttia väestöstä. Väestöllinen huoltosuhde eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 100 työikäistä kohden oli korkein Etelä-Savon maakunnassa, 57,2 ja Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, 57,1. Väestöllinen huoltosuhde oli alhaisin Uudenmaan maakunnassa, 42,8 ja Pirkanmaan maakunnassa, 49,7.

Suurin väestössä oleva ikäluokka olivat vuonna 1948 syntyneet. Heitä oli vuoden 2007 lopussa väestössä 84 016 henkilöä. 100 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli 458, joista miehiä 60 ja naisia 398. 1800-luvulla syntyneitä henkilöitä oli vuodenvaihteessa väestössä enää yksi.

Väkiluku kasvoi vuoden 2007 aikana 12 maakunnassa ja pieneni 8 maakunnassa. Määrällisesti eniten väestön määrä lisääntyi Uudenmaan maakunnassa, 15 364 hengellä ja Pirkanmaan maakunnassa, 4 450 hengellä. Suhteellisesti eniten väestön määrä lisääntyi Uudenmaan maakunnassa, 1,1 prosenttia ja Itä-Uudenmaan maakunnassa, 1,0 prosenttia. Määrällisesti eniten väkiluku pieneni Etelä-Savon maakunnassa, 1 630 hengellä ja Satakunnan maakunnassa, 929 hengellä. Suhteellisesti eniten väkiluku pieneni Etelä-Savon maakunnssa, 1,0 prosenttia ja Kainuun maakunnassa, 0,7 prosenttia.

Vuoden 2008 alussa tapahtuneen Joutsan ja Leivonmäen kuntaliitoksen jälkeen Suomessa on nyt 415 kuntaa. Vuoden 2007 aikana väkiluku kasvoi 167 kunnassa ja väheni 242 kunnassa. Määrällisesti eniten väkilukuaan kasvatti Helsinki, 4 010 hengellä, Espoo, 3 028 hengellä ja Vantaa, 2 811 hengellä. Suhteellisesti eniten väkiluku kasvoi Lemun kunnassa, 6,4 prosenttia ja Limingan kunnassa, 5,5 prosenttia. Väkiluku väheni määrällisesti eniten Kuusankoskella, 347 hengellä, Savonlinnassa, 343 hengellä ja Lieksassa, 324 hengellä. Suhteellisesti eniten väkiluku pieneni Kökarin kunnassa, 4,7 prosenttia ja Lestijärvellä, 4,0 prosenttia.

Väestö iän mukaan vuosina 1980 - 2007

Vuosi   Väkiluku        Ikä 0 - 14   Ikä 15 - 64   Ikä 65 - 0 - 14 % 15 - 64 % 65 - %
1980 4787778 965209 3245187 577382 20,2 67,8 12,1
1985 4910664 951532 3341398 617734 19,4 68,0 12,6
1990 4998478 964203 3361310 672965 19,3 67,2 13,5
1995 5116826 971770 3412639 732417 19,0 66,7 14,3
2000 5181115 936333 3467584 777198 18,1 66,9 15,0
2005 5255580 906904 3507511 841165 17,3 66,7 16,0
2006 5276955 901181 3507057 868717 17,1 66,5 16,5
2007 5300484 894590 3530663 875231 16,9 66,6 16,5

Suomessa asui vakinaisesti vuoden 2007 lopussa 5 167 776 Suomen kansalaista eli 97,5 prosenttia väestöstä ja 132 708 ulkomaiden kansalaista eli 2,5 prosenttia väestöstä. Ulkomaiden kansalaisten määrä lisääntyi vuoden 2007 aikana 10 969 henkilöllä. Suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat Venäjän (26 211 henkeä), Viron (20 006 henkeä), Ruotsin (8 349 henkeä) ja Somalian (4 852 henkeä) kansalaiset. Ulkomailla syntyneitä henkilöitä asui maassamme 202 528 henkilöä.

Väestöstä äidinkieleltään suomenkielisiä oli 4 836 183 henkeä (91,2 %), ruotsinkielisiä 289 596 henkeä (5,5 %) ja saamenkielisiä 1 777 henkeä (0,03 %).

Muita kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia oli 172 928 eli 3,3 prosenttia. Suurimmat vieraskielisten ryhmät olivat venäjänkieliset (45 224 henkeä), vironkieliset (19 812 henkeä), englanninkieliset (10 589 henkeä), somalinkieliset (9 810 henkeä) ja arabiankieliset (8 119 henkeä).

Väestö syntymämaan, kansalaisuuden ja äidinkielen mukaan 31.12.2007

Väestö syntymämaan, kansalaisuuden ja äidinkielen mukaan 31.12.2007

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (330,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.3.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5379. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vaerak/2007/vaerak_2007_2008-03-28_tie_001_fi.html