Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.3.2009

Suomen väestö 2008

Suomen virallinen väkiluku 31.12.2008 oli 5 326 314, joista miehiä oli 2 611 653 ja naisia 2 714 661. Suomen väkiluku kasvoi vuoden 2008 aikana 25 830 henkilöllä ja väkimäärän lisäys oli suurin vuoden 1992 jälkeen. Toisena vuonna peräkkäin ja samalla toisen kerran itsenäisyyden aikana muuttovoitto ulkomailta oli luonnollista väestönlisäystä suurempi väkilukua kasvattava tekijä.

Suomen väestötilastojen osalta vuosi 2008 oli historiallinen. Ensimmäisen kerran 65 vuotta täyttäneiden määrä ylitti alle 15-vuotiaiden määrän. Vuoden 2008 lopussa Suomessa oli alle 15-vuotiaita henkilöitä 891 162, mikä on vähiten vuoden 1896 jälkeen. 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli vuoden lopussa väestössä 892 068. Suurin väestössä oleva ikäluokka oli vuonna 1948 syntyneet. Heitä oli vuoden 2008 lopussa väestössä 83 361 henkilöä. 100 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli 514, joista miehiä 77 ja naisia 437.

Väestöllinen huoltosuhde eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 100 työikäistä kohden oli vuoden 2008 lopussa 50,3. Alueellisesti tarkasteltuna väestöllinen huoltosuhde oli korkein Etelä-Savon maakunnassa, 57,9 ja Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, 57,3. Väestöllinen huoltosuhde oli alhaisin Uudenmaan maakunnassa, 43,0 ja Pirkanmaan maakunnassa, 49,8. Kunnittain tarkasteltuna väestöllinen huoltosuhde oli korkein Luhangan kunnassa, 86,0 ja Kivijärvellä, 82,7, sekä alhaisin Helsingissä, 38,9 ja Järvenpäässä, 41,5.

Väestö iän mukaan vuosina 1875-2008

Vuosi      Väkiluku            Ikä 0–14           Ikä 15–64          Ikä 65+          0–14 %     15 –64 %    65+ %    
               
1875 1 912 647 659 267 1 178 113 75 267 34,5 61,6 3,9
1900 2 655 900 930 900 1 583 300 141 700 35,1 59,6 5,3
1925 3 322 100 1 031 700 2 090 000 200 400 31,1 62,9 6,0
1950 4 029 803 1 208 799 2 554 354 266 650 30,0 63,4 6,6
1975 4 720 492 1 030 544 3 181 376 508 572 21,8 67,4 10,8
2000 5 181 115 936 333 3 467 584 777 198 18,1 66,9 15,0
               
2008 5 326 314 891 162 3 543 084 892 068 16,7 66,5 16,7

Väkiluku kasvoi vuoden 2008 aikana 12 maakunnassa ja pieneni 8 maakunnassa. Määrällisesti eniten väestön määrä lisääntyi Uudenmaan maakunnassa, 17 010 henkilöllä ja Pirkanmaan maakunnassa, 4 074 henkilöllä. Suhteellisesti eniten väestön määrä lisääntyi Uudenmaan maakunnassa, 1,2 prosenttia ja Ahvenanmaan maakunnassa, 1,1 prosenttia. Määrällisesti eniten väkiluku pieneni Etelä-Savon maakunnassa, 1 230 henkilöllä ja Kymenlaakson maakunnassa, 810 henkilöllä. Suhteellisesti eniten väkiluku pieneni Etelä-Savon maakunnassa, 0,8 prosenttia ja Kainuun maakunnassa, 0,7 prosenttia.

Vuoden 2009 alussa astui voimaan 32 kuntaliitosta, joiden seurauksena kuntien määrä väheni Suomessa 67 kunnalla. Suomessa on nyt 348 kuntaa. Vuoden 2008 aikana väkiluku kasvoi 136 kunnassa ja väheni 210 kunnassa. Määrällisesti eniten väkilukuaan kasvattivat Helsinki, 6 033 henkilöllä, Espoo (3 518) ja Vantaa, (2 897). Suhteellisesti eniten väkiluku kasvoi Hailuodon kunnassa, 4,2 prosenttia ja Vesilahden kunnassa, 4,0 prosenttia.

Väkiluku väheni määrällisesti eniten Kouvolassa, 377 henkilöllä, Raumalla, (306) ja Lieksassa, (263). Suhteellisesti eniten väkiluku pieneni Kökarin kunnassa, 7,7 prosenttia ja Merijärven kunnassa, 4,2 prosenttia. Sekä maakunnittainen että kunnittainen väkiluvun muutosvertailu on tehty eliminoimalla osakuntaliitosten vaikutukset, esimerkiksi Sipoon osakuntaliitos Helsinkiin (Itä-Uudenmaan maakunnasta Uudenmaan maakuntaan).

Vuoden 2008 aikana Lahden väkiluku ylitti 100 000 asukkaan rajan. Kuntaliitosten seurauksena myös Jyväskylän väkiluku nousi yli 100 000 asukkaan, joten Suomessa on nyt kahdeksan vähintään 100 000 asukkaan kaupunkia.

Suomessa asui vakinaisesti vuoden 2008 lopussa 5 183 058 Suomen kansalaista, joista 90 516 on syntynyt ulkomailla. Ulkomaiden kansalaisia asui Suomessa 143 256 henkilöä eli 2,7 prosenttia väestöstä. Ulkomaiden kansalaisten määrä lisääntyi vuoden 2008 aikana 10 548 henkilöllä. Suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat Venäjän (26 909), Viron (22 604), Ruotsin (8 439) ja Somalian (4 919) kansalaiset. Ulkomailla syntyneitä henkilöitä asui maassamme 218 626.

Väestöstä äidinkieleltään suomenkielisiä oli 4 844 047 (90,9 %), ruotsinkielisiä 289 951 (5,4 %) ja saamenkielisiä 1 778 (0,03 %).Muita kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia oli 190 538 eli 3,6 prosenttia väestöstä. Suurimmat vieraskielisten ryhmät olivat venäjänkieliset (48 740), vironkieliset (22 357), englanninkieliset (11 344), somalinkieliset (10 647) ja arabiankieliset (8 806).

Väestö syntymämaan, kansalaisuuden ja äidinkielen mukaan 31.12.2008

Väestö syntymämaan, kansalaisuuden ja äidinkielen mukaan 31.12.2008

Lähde: Väestötilastot 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (361,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5379. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vaerak/2008/vaerak_2008_2009-03-27_tie_001_fi.html