Tabellbilaga 7.    Folkmängden efter religionssamfund, ålder och kön 31.12.2010

Religionssamfund Ålder
  Totalt 0–14   15–24    25–34    35–44    45–54    55–64    65–   
Totalt 5 375 276 887 677 659 864  685 340  663 600  751 934  785 820  941 041
Finlands ev.-luth. kyrka    4 207 192 758 429 526 169 477 511 483 650 557 418 605 957 798 058
Övriga lutherska 1 292 187 155 167 172 186 192 233
Ortod. kyrkos. i Finland 58 449 10 008 6 619 5 829 6 319 8 112 8 674 12 888
Övriga ortodoxa 2 402 544 222 352 412 348 286 238
Jehovas vittnen 19 094 1 895 1 916 2 837 2 285 2 909 3 309 3 943
Frikyrkan i Finland 14 485 1 910 1 755 2 009 1 812 2 347 2 338 2 314
Katolska kyrkan i Finland 10 640 2 597 1 470 1 625 1 824 1 408 927 789
Islamitiska församlingar 9 393 3 168 1 539 1 582 1 482 920 402 300
Pingstförsamlingen i Finland 6 281 815 786 982 726 730 942 1 300
Adventkyrkor 3 648 242 376 380 376 547 661 1 066
Jesus Kristi Kyrka av Sista Dag. Hel. 3 225 549 500 460 371 424 396 525
Baptistsamfund 2 356 201 259 283 289 330 387 607
Metodistkyrkor 1 301 157 105 139 165 210 242 283
Judiska församlingar 1 208 170 149 152 137 176 192 232
Buddhistiska samfund 509 69 69 102 121 93 36 19
Anglikanska kyrkan i Finland 88 13 8 7 8 12 14 26
Övriga 1 284 149 149 163 163 202 246 212
Personer som inte tillhör religionssamf. 1 032 429 106 574 117 618 190 760 163 288 175 562 160 619 118 008

Källa: Befolkningsstruktur 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2010, Tabellbilaga 7.    Folkmängden efter religionssamfund, ålder och kön 31.12.2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2010/01/vaerak_2010_01_2011-09-30_tau_007_sv.html