Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7.    Folkmängden efter religionssamfund, ålder och kön 31.12.2010

Religionssamfund Ålder
  Totalt 0–14   15–24    25–34    35–44    45–54    55–64    65–   
Totalt 5 375 276 887 677 659 864  685 340  663 600  751 934  785 820  941 041
Finlands ev.-luth. kyrka    4 207 192 758 429 526 169 477 511 483 650 557 418 605 957 798 058
Övriga lutherska 1 292 187 155 167 172 186 192 233
Ortod. kyrkos. i Finland 58 449 10 008 6 619 5 829 6 319 8 112 8 674 12 888
Övriga ortodoxa 2 402 544 222 352 412 348 286 238
Jehovas vittnen 19 094 1 895 1 916 2 837 2 285 2 909 3 309 3 943
Frikyrkan i Finland 14 485 1 910 1 755 2 009 1 812 2 347 2 338 2 314
Katolska kyrkan i Finland 10 640 2 597 1 470 1 625 1 824 1 408 927 789
Islamitiska församlingar 9 393 3 168 1 539 1 582 1 482 920 402 300
Pingstförsamlingen i Finland 6 281 815 786 982 726 730 942 1 300
Adventkyrkor 3 648 242 376 380 376 547 661 1 066
Jesus Kristi Kyrka av Sista Dag. Hel. 3 225 549 500 460 371 424 396 525
Baptistsamfund 2 356 201 259 283 289 330 387 607
Metodistkyrkor 1 301 157 105 139 165 210 242 283
Judiska församlingar 1 208 170 149 152 137 176 192 232
Buddhistiska samfund 509 69 69 102 121 93 36 19
Anglikanska kyrkan i Finland 88 13 8 7 8 12 14 26
Övriga 1 284 149 149 163 163 202 246 212
Personer som inte tillhör religionssamf. 1 032 429 106 574 117 618 190 760 163 288 175 562 160 619 118 008

Källa: Befolkningsstruktur 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2010, Tabellbilaga 7.    Folkmängden efter religionssamfund, ålder och kön 31.12.2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2010/01/vaerak_2010_01_2011-09-30_tau_007_sv.html