Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.3.2011

Antalet personer som fyllt 80 år redan en fjärdedels miljon i Finland

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen uppgick antalet personer som fyllt 80 år eller mer till 255 912 i slutet av år 2010. Antalet har femdubblats under de senaste 40 åren. En klar majoritet av dem som fyllt 80 år är kvinnor, eftersom antalet män var 81 205 och antalet kvinnor 174 707.

Antalet personer som fyllt 80 år i Finland åren 1900–2010

Antalet personer som fyllt 80 år i Finland åren 1900–2010

Finlands officiella folkmängd uppgick till 5 375 276 i slutet av år 2010, av dem var 2 638 416 män och 2 736 860 kvinnor. Folkmängden i Finland ökade med 23 849 personer under år 2010. För fjärde året i följd var inflyttningsöverskottet från utlandet en större befolkningsökande faktor än den naturliga befolkningsökningen.

Antalet personer som fyllt 65 år ökade under år 2010 med drygt 30 000 personer. I slutet av år 2010 fanns det 941 041 personer i befolkningen som fyllt 65 år. Den största åldersklassen i befolkningen utgjordes av personer födda år 1948 (82 048 personer). Antalet personer som fyllt 100 år var 622, av dem var 93 män och 529 kvinnor.

Var femte utlandsfödd person är från Asien

I slutet av år 2010 var 248 135 utlandsfödda personer bosatta i Finland. Majoriteten (65 %) av dem är födda i Europa. Näst mest utlandsfödda personer är födda i Asien (20 %) och i Afrika (9 %). Av de utlandsfödda personerna talar 17 procent finska som sitt modersmål.

Utlandsfödda personer bosatta i Finland i slutet av år 2010 efter födelsevärldsdel

Utlandsfödda personer bosatta i Finland i slutet av år 2010 efter födelsevärldsdel

Av befolkningen var 4 857 903 finskspråkiga (90,4 %), 291 153 svenskspråkiga (5,4 %) och 1 832 samiska (0,03 %). Av befolkningen talade 224 388 personer, dvs. 4,2 procent, något annat språk än finska, svenska eller samiska som sitt modersmål. De största grupperna med ett främmande språk som modersmål var de ryska (54 559), estniska (28 493), somaliska (12 985), engelska (12 855) och arabiska (10 415) grupperna.

I slutet av år 2010 fanns det 5 207 322 fast bosatt finska medborgare i Finland. Av dem är 97 338 födda utomlands. Antalet utländska medborgare som var bosatta i Finland uppgick till 167 954, dvs. 3,1 procent av befolkningen.

I slutet av år 2010 bodde i Finland 54 912 personer som utöver finskt medborgarskap också hade ett annat medborgarskap. De största grupperna med dubbelt medborgarskap var de ryska (15 348), svenska (5 275) och amerikanska (3 220) medborgarna. I statistiken är dessa personer finska medborgare.

Folkmängden ökade i 10 landskap och 137 kommuner

Antalet landskap minskade med ett landskap på grund av att landskapen Östra Nyland och Nyland gick samman. Under år 2010 ökade folkmängden i 10 landskap och minskade i 9. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Nyland, med 14 767 personer, och i Birkaland, med 3 487 personer. Relativt sett mest ökade folkmängden i landskapen Åland och Nyland, med 1,0 procent.

Kvantitativt minskade folkmängden mest i Södra Savolax, med 900 personer, och i Kajanaland, med 561 personer. Relativt sett minskade folkmängden mest i landskapet Kajanaland, med 0,7 procent, och i landskapet Södra Savolax, med 0,6 procent.

I början av år 2011 trädde sex kommunsammanslagningar i kraft, vilket innebar att antalet kommuner i Finland minskade med sex stycken. Antalet kommuner i Finland är nu 336. Under år 2010 gick folkmängden upp i 137 kommuner och ned i 197 kommuner.

Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Helsingfors, med 5 199 personer, i Esbo (3 640) och i Uleåborg (2 538). Kvantitativt sett minskade folkmängden mest i Pieksämäki, med 282 personer, i Jämsä (258) och i Kauhava (237). Under år 2010 blev Vanda den fjärde kommunen där folkmängden överskred gränsen 200 000 invånare.

Den demografiska försörjningskvoten högst i Södra Savolax, lägst i Nyland

Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet personer yngre än 15 år samt 65-åringar och äldre per 100 personer i arbetsför ålder, var 51,6 i slutet av år 2010. Regionalt sett var den demografiska försörjningskvoten högst i landskapet Södra Savolax, 59,5 och i landskapet Södra Österbotten, 58,5.

Den demografiska försörjningskvoten var lägst i landskapet Nyland, 44,9 och i landskapet Birkaland, 51,1. Granskat efter kommun var den högst i kommunerna Luhanka 91,0, Kivijärvi 84,1 och Multia 80,9. Lägst var den i Helsingfors 39,9, Tammerfors 42,4 och Uleåborg 42,5.


Källa: Befolkningsstruktur 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (382,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 18.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2010/vaerak_2010_2011-03-18_tie_001_sv.html