Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommuner grupperade efter invånarantal landskapsvis 31.12.2011

Landskap Invånarantalgrupp
  Kommuner totalt - 999 1 000 - 2 999 3 000 - 4 999 5 000 - 6 999 7 000 - 8 999 9 000 - 11 999 12 000 - 19 999 20 000 - 49 999 50 000 - 99 999 100 000 -
Hela landet 336 14 75 59 40 30 29 33 37 11 8
Nylands landskap 28 - 4 1 4 1 2 2 11 - 3
Egentliga Finlands landskap 28 1 7 3 1 4 3 5 2 1 1
Satakunta landskap 21 - 8 3 2 2 1 3 1 1 -
Egentliga Tavastlands landskap 11 - 2 - 2 2 1 2 1 1 -
Birkalands landskap 22 - 2 3 3 2 3 2 6 - 1
Päijänne-Tavastlands landskap 11 - 1 4 - 1 - 2 2 - 1
Kymmenedalens landskap 7 - 1 1 1 1 - - 1 2 -
Södra Karelens landskap 10 1 - 4 3 - - - 1 1 -
Södra Savolax landskap 17 - 5 4 5 - - 1 2 - -
Norra Savolax landskap 21 - 5 5 3 1 3 - 3 1 -
Norra Karelens landskap 14 - 3 2 2 2 1 3 - 1 -
Mellersta Finlands landskap 23 1 8 5 1 1 3 1 2 - 1
Södra Österbottens landskap 19 - 4 4 2 1 3 4 - 1 -
Österbottens landskap 16 - 2 3 3 3 2 2 - 1 -
Mellersta Österbottens landskap 8 1 2 3 1 - - - 1 - -
Norra Österbottens landskap 34 - 9 3 5 5 4 6 1 - 1
Kajanalands landskap 9 - 3 2 - 1 2 - 1 - -
Lapplands landskap 21 1 4 8 2 3 - - 2 1 -
Åland 16 9 5 1 - - 1 - - - -
Invånare 5 401 267 8 380 157 235 235 334 236 417 240 026 291 662 524 288 1 113 878 771 146 1 822 901

Källa: Befolkningsstruktur 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2011, Tabellbilaga 1. Kommuner grupperade efter invånarantal landskapsvis 31.12.2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2011/01/vaerak_2011_01_2012-11-30_tau_001_sv.html