Figurbilaga 4. Befolkningen efter födelseland, medborgarskap och språk 31.12.2012

Figurbilaga 4. Befolkningen efter födelseland, medborgarskap och språk 31.12.2012

Källa: Befolkningsstruktur 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2012, Figurbilaga 4. Befolkningen efter födelseland, medborgarskap och språk 31.12.2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2012/vaerak_2012_2013-03-22_kuv_004_sv.html