Tabellbilaga 6. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2013

Ålder          Män totalt Levande födda barn, totalt Antalet barn per man Antalen män som har barn Fädernas andel av åldersklassen Antalet barn per far
15–78 2 118 390 2 713 120 1,28 1 212 481 57,2 2,24
15–19 159 903 369 0,00 359 0,2 1,03
20–24 174 276 11 486 0,07 9 093 5,2 1,26
25–29 174 367 60 441 0,35 38 792 22,2 1,56
30–34 180 608 155 480 0,86 84 445 46,8 1,84
35–39 174 775 236 775 1,35 111 840 64,0 2,12
40–44 161 204 257 354 1,60 112 958 70,1 2,28
45–49 186 147 318 733 1,71 135 091 72,6 2,36
50–54 187 930 333 856 1,78 139 632 74,3 2,39
55–59 184 987 336 198 1,82 141 607 76,5 2,37
60–64 186 942 341 945 1,83 148 767 79,6 2,30
65–69 170 935 315 500 1,85 141 225 82,6 2,23
70–74 107 976 206 902 1,92 91 019 84,3 2,27
75–78 68 340 138 081 2,02 57 653 84,4 2,40

Källa: Befolkningsstruktur 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2013, Tabellbilaga 6. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2013/01/vaerak_2013_01_2014-09-26_tau_006_sv.html