Figurbilaga 2. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap 2000–2015

Figurbilaga 2. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap 2000–2015

Källa: Befolkningsstruktur 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.09.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2015, Figurbilaga 2. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap 2000–2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2015/01/vaerak_2015_01_2016-09-23_kuv_002_sv.html