Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Befolkningen efter religiöst samfund 2000–2015

Religiöst samfund År
  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TOTALT 5 181 115 5 255 580 5 375 276 5 401 267 5 426 674 5 451 270 5 471 753 5 487 308
URSPRUNGSRELIGIONER OCH NYHEDENDOM - - - - - - 29 35
BUDDHISMEN 26 68 509 509 538 877 887 956
HINDUISMEN 37 66 91 98 96 127 300 324
ISLAM 1 201 4 239 9 393 10 088 10 596 11 125 12 327 13 289
JUDENDOMEN 1 157 1 184 1 208 1 198 1 188 1 170 1 145 1 133
KRISTENDOMEN 4 496 227 4 466 126 4 308 342 4 278 219 4 251 545 4 211 277 4 147 658 4 112 681
Adventismen 4 316 4 015 3 648 3 553 3 474 3 413 3 429 3 458
Anglikanska kyrkor 95 93 88 84 91 116 138 151
Baptismen 2 436 2 470 2 419 2 383 2 395 2 373 2 585 2 657
Evangelisk-luhterska firkyrkoförsamlingar 1 033 1 031 994 984 980 984 987 977
Pingströrelsen 20 1 992 6 312 6 909 7 477 7 855 8 402 8 762
Katolska kyrkan 7 227 8 446 10 640 11 091 11 530 11 994 12 554 13 069
Metodismen 1 260 1 256 1 301 1 342 1 352 1 400 1 413 1 415
Ortodoxa kyrkor 56 807 59 558 60 851 61 183 61 506 61 608 61 574 61 690
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 4 409 576 4 373 556 4 207 192 4 175 443 4 147 371 4 106 025 4 040 787 4 004 369
Frikyrkor 13 429 13 663 14 485 14 789 14 932 15 064 15 191 15 409
Övriga kristna 28 46 412 458 437 445 598 724
ÖVRIGA RELIGIONSSAMFUND 22 488 22 375 23 304 23 183 22 981 23 007 22 949 22 784
Bahá'ísamfunden 469 523 568 560 557 566 666 670
Jehovas vittnen 18 492 18 329 19 094 19 001 18 826 18 697 18 467 18 286
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars heliga 3 307 3 301 3 225 3 208 3 181 3 282 3 284 3 259
Kristensamfundet i Finland 71 78 275 275 280 283 286 290
Fria katolska kyrkan 144 137 135 132 130 135 134 139
Övriga 5 7 7 7 7 44 112 140
UTANFÖR ETT RELIGIÖST SAMFUND 659 979 761 522 1 032 429 1 087 972 1 139 730 1 203 687 1 286 458 1 336 106

Källa: Befolkningsstruktur 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.09.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2015, Tabellbilaga 6. Befolkningen efter religiöst samfund 2000–2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2015/01/vaerak_2015_01_2016-09-23_tau_006_sv.html