Figurbilaga 2. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap 2000–2017

Figurbilaga 2. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap 2000–2017

Källa: Befolkningsstruktur 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 01.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2017, Figurbilaga 2. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap 2000–2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2017/01/vaerak_2017_01_2018-10-01_kuv_002_sv.html