Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2017

Ålder Uppgifter
  Män totalt Levande födda barn, totalt Antalet barn per man Antalen män som har barn Fädernas andel av åldersklassen, % Antalet barn per far
15–82 2 199 942 2 835 199 1.29 1 259 803 57.3 2.25
15–19 152 215 294 0.00 282 0.2 1.04
20–24 168 014 9 126 0.05 7 262 4.3 1.26
25–29 182 223 52 931 0.29 34 365 18.9 1.54
30–34 181 676 145 990 0.80 79 690 43.9 1.83
35–39 180 761 235 927 1.31 112 202 62.1 2.10
40–44 170 871 272 764 1.60 120 045 70.3 2.27
45–49 166 331 280 295 1.69 119 693 72.0 2.34
50–54 185 887 326 278 1.76 136 629 73.5 2.39
55–59 181 216 326 078 1.80 135 789 74.9 2.40
60–64 179 220 329 294 1.84 138 992 77.6 2.37
65–69 178 082 330 035 1.85 144 070 80.9 2.29
70–74 143 498 268 430 1.87 120 113 83.7 2.23
75–79 90 458 176 348 1.95 76 962 85.1 2.29
80–82 39 490 81 409 2.06 33 709 85.4 2.42

Källa: Befolkningsstruktur 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 01.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2017, Tabellbilaga 5. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2017/01/vaerak_2017_01_2018-10-01_tau_005_sv.html