Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.10.2018

Var fjärde person hör inte till något religiöst samfund

Enligt Statistikcentralen är en fjärdedel av befolkningen inte medlem i något religiöst samfund registrerat i Finland. Andelen män som inte hör till något religiöst samfund var 30 procent och andelen kvinnor 23 procent år 2017.

Personer som inte hör till ett religiöst samfund efter ålder 2000–2017, procent av hela åldersklassen

Personer som inte hör till ett religiöst samfund efter ålder 2000–2017, procent av hela åldersklassen

Andelen som inte hör till ett religiöst samfund högst bland trettioåringar

Den största andelen personer som inte hör till något religiöst samfund fanns bland 30–39-åringar, dvs. 40 procent av åldersklassen. Av finskspråkiga 30–39-åringar hörde en tredjedel, dvs. 33 procent, inte till något religiöst samfund. Motsvarande andel var 88 procent bland personer i samma ålder med ett främmande språk som modersmål.

Den näst största andelen personer som inte hör till något religiöst samfund fanns bland 40–49-åringar, dvs. 34 procent. Den minsta andelen, 14 procent, fanns bland 70-åringar och äldre. Också bland barn och unga var andelen mindre än jämfört med den övriga befolkningen: 18 procent av 0–19-åringarna hörde inte till något religiöst samfund.

Antalet personer som inte hör till ett religiöst samfund redan 1,45 miljoner

Antalet personer som inte hör till ett religiöst samfund passerade enmiljonsgränsen år 2010. I slutet av år 2017 hade antalet personer som inte hör till ett religiöst samfund redan stigit till 1,45 miljoner.

Av personerna med finska som modersmål hörde 22 procent inte till ett religiöst samfund medan motsvarande siffra för personerna med svenska som modersmål var 17 procent. Av personer med ett främmande språk som modersmål hör rentav 85 procent inte till något religiöst samfund registrerat i Finland. I synnerhet när det gäller invandrare ger uppgiften om religiöst samfund inte rätt bild. Alla religiösa samfund finns inte i Patent- och registerstyrelsens register och alla religionsutövare ansluter sig inte till en församling.

Invandringen har gjort att de unga åldersklasserna blivit större

Finlands befolkning har ökat från 5,1 miljoner till 5,5 miljoner, dvs. med något under 400 000 personer under de senaste tjugo åren. Samtidigt har befolkningen i de yngsta åldersklasserna, dvs. under tio-åringar, minskat. Tjugo-åringarnas åldersklasser har däremot blivit något större p.g.a. invandringen. De stora åldersklasserna blir äldre och det återspeglar sig i att antalet 40–50-åringar har minskat betydligt och antalet 60–70-åringar har ökat.

Befolkningen efter ålder åren 1997 och 2017

Befolkningen efter ålder åren 1997 och 2017

Den största åldersklassen både år 1997 och 2017 var de som föddes år 1948. I slutet av år 2017 levde 816 personer som var födda innan Finland blev självständigt.

Var femte finländare har fyllt 65 år

Andelen personer som fyllt 65 år av hela befolkningen har ökat från 14,6 till 21,4 procent mellan åren 1997 och 2017, dvs. med 6,8 procentenheter. Andelen har ökat minst på Åland, i Birkaland, Österbotten och Nyland, dvs. med under 6 procentenheter i varje landskap.

Förändring av andelen 65-åringar och äldre efter landskap 1997–2017, procentenheter

Förändring av andelen 65-åringar och äldre efter landskap 1997–2017, procentenheter

Mest har andelen personer som fyllt 65 år ökat i Kajanaland, Södra Savolax, Lappland och Päijänne-Tavastland, med över 10 procentenheter i varje landskap. T.ex. i Kajanaland steg andelen 65-åringar av landskapets hela befolkning från 15 till 27 procent mellan åren 1997 och 2017.


Källa: Befolkningsstruktur 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (360,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 01.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2017/01/vaerak_2017_01_2018-10-01_tie_001_sv.html