Figurbilaga 2. Största befolkningsgrupper med främmande språk som modersmål 2008 och 2018

Figurbilaga 2. Största befolkningsgrupper med främmande språk som modersmål 2008 och 2018

Källa: Befolkningsstruktur 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2018, Figurbilaga 2. Största befolkningsgrupper med främmande språk som modersmål 2008 och 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2018/vaerak_2018_2019-03-29_kuv_002_sv.html