Tabellbilaga 2. Befolkningen efter språk 1980–2020

År Språk
Hela befolkningen     Finskspråkiga Svenskspråkiga Samiska Annat språk totalt Finsk- språkiga, % Svensk- språkiga, % Främmande språk, %
1980 4 787 778 4 476 807 300 482 1 343 9 146 93,5 6,3 0,2
1985 4 910 664 4 596 908 299 098 1 699 12 959 93,6 6,1 0,3
1990 4 998 478 4 675 223 296 738 1 734 24 783 93,5 5,9 0,5
1995 5 116 826 4 754 787 294 664 1 726 65 649 92,9 5,8 1,3
2000 5 181 115 4 788 497 291 657 1 734 99 227 92,4 5,6 1,9
2005 5 255 580 4 819 819 289 675 1 752 144 334 91,7 5,5 2,7
2010 5 375 276 4 857 903 291 153 1 832 224 388 90,4 5,4 4,2
2015 5 487 308 4 865 628 290 161 1 957 329 562 88,7 5,3 6,0
2020      5 533 793 4 811 067 287 871 2 008 432 847 86,9 5,2 7,8

Källa: Befolkningsstruktur 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2020, Tabellbilaga 2. Befolkningen efter språk 1980–2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2020/vaerak_2020_2021-03-31_tau_002_sv.html