Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Ändring i Finlands officiella statistik

Finansinspektionen publicerar inte längre statistiken Försäkringsmäklare i Finlands officiella statistik.


Senast uppdaterad 23.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Försäkringsmäklare [e-publikation].
Helsinki: Finansinspektionen [hänvisat: 10.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vakv/vakv_2009-03-23_uut_001_sv.html