Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, oktober

Publicerad: 16.8.2007

Den preliminära folkmängden i Finland 5 289 128 i slutet av juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 289 128 i slutet av juli. Folkmängden i Finland ökade under januari–juli med 12 150 personer. Folkökningen var 650 personer mindre än under motsvarande period året innan, vilket beror på att antalet döda var 900 fler än under januari–juli året innan.

Fram till slutet av juli år 2007 föddes 34 550 barn, dvs. 50 färre än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 29 100, dvs. 900 personer fler än under januari–juli 2006. Under de tre föregående åren var antalet döda lägre än i genomsnitt. Under januari–juli flyttade 13 200 personer till Finland från utlandet, medan 6 500 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 800 personer och utvandringen med 500 personer.

Fram till slutet av juli uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 157 200. Omflyttningarna ökade med 3 950 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2007

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 34 563 29 075 5 488 157 218 13 199 6 514 6 685 12 173 5 289 128
                   
Januari 5 012 4 387 625 21 159 1 928 1 260 668 1 293 5 278 248
Februari 4 470 4 217 253 17 271 1 448 800 648 901 5 279 149
Mars 5 084 4 826 258 18 298 1 687 802 885 1 143 5 280 292
                   
1. kvartalet 14 566 13 430 1 136 56 728 5 063 2 862 2 201 3 337 5 280 292
                   
April 4 910 4 136 774 20 049 1 606 821 785 1 559 5 281 851
Maj 5 173 3 982 1 191 24 520 1 994 892 1 102 2 293 5 284 144
Juni 4 873 3 858 1 015 30 428 2 283 984 1 299 2 314 5 286 458
                   
2. kvartalet 14 956 11 976 2 980 74 997 5 883 2 697 3 186 6 166 5 286 458
                   
Juli 5 041 3 669 1 372 25 493 2 253 955 1 298 2 670 5 289 128

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juli 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2007/07/vamuu_2007_07_2007-08-16_tie_001_sv.html