Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, oktober

Publicerad: 18.12.2008

Den preliminära folkmängden i Finland 5 323 661 i slutet av november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 323 661 i slutet av november. Folkmängden i Finland ökade under januari-november med 23 200 personer. Folkökningen var 1 400 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 13 000 personer.

Fram till slutet av november år 2008 föddes 54 950 barn, dvs. 800 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 44 750, dvs. 150 personer färre än under januari-november 2007. Under januari-november flyttade 25 650 personer till Finland från utlandet, medan 12 700 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 1 500 personer och utvandringen med 1 100 personer.

Fram till slutet av november uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 262 100. Omflyttningarna minskade med 9 000 flyttningar från året innan. Antalet omflyttningar mellan kommunerna minskade under oktober-november med nästan 5 000 jämfört med oktober-november året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2008

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 54 962 44 774 10 190 262 104 25 663 12 676 12 987 23 177 5 323 661
                   
Januari 5 032 4 310 722 20 304 2 340 1 250 1 090 1 812 5 302 296
Februari 4 843 4 079 764 17 921 1 787 896 891 1 655 5 303 951
Mars 5 097 4 666 431 19 056 1 944 796 1 148 1 579 5 305 530
                   
1. kvartalet 14 972 13 055 1 917 57 281 6 071 2 942 3 129 5 046 5 305 530
                   
April 5 039 4 307 732 19 857 2 139 799 1 340 2 072 5 307 602
Maj 4 986 4 071 915 25 407 2 076 844 1 232 2 147 5 309 749
Juni 4 980 3 798 1 182 29 081 2 383 1 131 1 252 2 434 5 312 183
                   
2. kvartalet 15 005 12 176 2 829 74 345 6 598 2 774 3 824 6 653 5 312 183
                   
Juli 5 263 3 911 1 352 24 401 2 597 1 079 1 518 2 870 5 315 053
Augusti 5 123 3 894 1 229 37 618 3 255 2 532 723 1 952 5 317 005
September 5 031 3 913 1 118 30 913 3 027 1 446 1 581 2 699 5 319 704
                   
3. kvartalet 15 417 11 718 3 699 92 932 8 879 5 057 3 822 7 521 5 319 704
                   
Oktober 4 984 3 949 1 035 20 789 2 289 1 161 1 128 2 163 5 321 867
November 4 586 3 876 710 16 757 1 826 742 1 084 1 794 5 323 661

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. november 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2008/11/vamuu_2008_11_2008-12-18_tie_001_sv.html