Julkaistu: 29.4.2010

Uudenmaan ja Ahvenanmaan muuttovoitot pienenivät ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2010

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kotimaan ja ulkomaan muuttovoittojen väheneminen hidasti väkiluvun kasvua eniten Uudenmaan maakunnassa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Väkilukuun suhteutettuna muuttovoitto ja väkiluvun kasvu pienenivät eniten Ahvenanmaalla.

Suhteellinen kokonaisnettomuutto maakunnittain 2009–2010*, 1. vuosineljännes

Suhteellinen kokonaisnettomuutto maakunnittain 2009–2010*, 1. vuosineljännes

Tilastokeskuksen maakunnittaisten ennakkotietojen mukaan kokonaisnettomuutto väheni vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä määrällisesti eniten Uudenmaan maakunnassa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kokonaisnettomuuttoon lasketaan mukaan maakuntien välinen nettomuutto ja nettomaahanmuutto. Uudenmaan ennakollinen muuttovoitto pieneni 1 270 muuton verran - voittoa kertyi 1 210 muuttoa. Suhteessa väkilukuun kokonaisnettomuutto laski eniten Ahvenanmaan maakunnassa. Siellä muuttovoittoa kertyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 20 muuttoa, mikä oli 70 muuttoa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Niin Uudenmaan kuin Ahvenanmaankin maakunnassa alhaisempaan muuttovoittoon olivat syynä sekä maakuntien välisen nettomuuton että nettomaahanmuuton väheneminen. Uudenmaan kokonaisnettomuutto oli kuitenkin edelleen määrällisesti muiden maakuntien nettomuuttoa suurempi. Väkilukuun suhteutettuna vain Itä-Uudenmaan kokonaisnettomuutto ylitti Uudenmaan lukeman.

Ennakkotilaston mukaan luonnollinen väestönmuutos kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaaviin lukuihin verrattuna määrällisesti eniten, 340 henkilöä, Uudenmaan maakunnassa. Luonnollisella väestönmuutoksella tarkoitetaan elävänä syntyneiden ja kuolleiden lukumäärän erotusta. Uudenmaan maakunnassa luonnollinen väestönmuutos oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1 820 lasta voitollinen: lapsia syntyi 4 400 ja kuolleiden määrä oli 2 580. Koko maassa luonnollista väestönlisäystä kertyi ensimmäisellä neljänneksellä 2 080 lasta, eli 900 lasta enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Suhteellisesti eniten luonnollinen väestönmuutos kasvoi Etelä-Karjalan maakunnassa, mutta jäi siellä edelleen tappiolliseksi: kuolleiden lukumäärä oli 390 ja elävänä syntyneiden lasten määrä 330. Niin Uudenmaan kuin Etelä-Karjalankin maakunnassa luonnollisen väestönmuutoksen kasvu oli seurausta sekä elävänä syntyneiden määrän lisääntymisestä että kuolleiden määrän vähenemisestä edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Väkiluvun kokonaismuutos koostuu luonnollisesta väestönlisäyksestä ja kokonaisnettomuutosta. Ennakkotietojen mukaan koko maan väkiluvun kasvu pieneni vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 80 henkilöä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Maakunnittaisessa tarkastelussa kokonaismuutos väheni määrällisesti eniten, 930 henkilöä, Uudenmaan maakunnassa. Syynä oli kokonaisnettomuuton väheneminen. Tästä huolimatta Uudenmaan väkiluku kasvoi sekä määrällisesti että suhteellisesti muita maakuntia enemmän, 3 030 henkilön verran. Suhteellisesti väestön kasvu hidastui eniten Ahvenanmaalla. Myös tähän vaikutti erityisesti kokonaisnettomuuton väheneminen. Ahvenanmaan väkiluku kasvoi kuitenkin 10 henkilön verran.


Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. 1. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/41/vamuu_2010_41_2010-04-29_tie_001_fi.html