Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2022, februari

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2010 och 2011

År/ förändring Kvartal Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen     Äkten- skap     Skils- mässor
2011* I 14 756 13 313 1 443 53 956 5 921 2 914 3 007 4 450 4 449 3 617
2011* II 14 950 12 611 2 339 68 889 6 403 2 660 3 743 6 082 6 492 3 367
2011* III 16 016 12 070 3 946 94 513 9 369 4 254 5 115 9 061 11 783 3 375
2011* IV 14 234 12 440 1 794 61 102 6 554 2 646 3 908 5 702 5 834 3 135
2011* I-IV 59 956 50 434 9 522 278 460 28 247 12 474 15 773 25 295 28 558 13 494
2010* I 15 060 13 082 1 978 50 663 5 172 2 666 2 506 4 484 4 567 3 458
2010* II 15 175 12 328 2 847 67 791 5 764 2 435 3 329 6 176 6 919 3 432
2010* III 15 990 12 479 3 511 90 960 8 302 4 137 4 165 7 676 12 655 3 522
2010* IV 14 755 12 901 1 854 59 896 5 374 2 492 2 882 4 736 5 913 3 229
2010* I-IV 60 980 50 790 10 190 269 310 24 612 11 730 12 882 23 072 30 054 13 641
2011* – 2010* -1 024 -356 -668 - 3 635 744 2 891 2 223 -1 496 -147
1) Statistikårets områdesindelning. Uppgifterna om omflyttningar mellan kommuner åren 2010 och 2011 är inte jämförbara på grund av ändringar i kommunindelningen.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Eskelinen (09) 1734 3255, Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2011, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2010 och 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/12/vamuu_2011_12_2012-01-26_tau_003_sv.html