Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 19.6.2014

Den preliminära folkmängden i Finland 5 458 038 i slutet av maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 458 038 i slutet av maj 2014. Folkmängden i Finland ökade under januari-maj med 6 750 personer, dvs. med 1 600 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 5 150 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 1 600 personer.

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-maj flyttade 10 400 personer till Finland från utlandet, medan 5 200 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 1 450 färre och antalet utvandringar var 250 fler jämfört med året innan. Av invandrarna var 2 700 och av utvandrarna 3 400 finska medborgare.

Under januari-maj föddes 23 600 barn, dvs. 500 barn färre än under motsvarande period år 2013. Antalet döda var 22 000, dvs. 600 personer färre än året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till 91 850 under perioden januari-maj. Jämfört med januari-maj året innan var det en minskning med 1 950 omflyttningar enligt 2014 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Irma Pitkänen 029 551 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. maj 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/05/vamuu_2014_05_2014-06-19_tie_001_sv.html