Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, augusti

Förhandsuppgifter om befolkningen 2016, mars

2016
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer