Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, juli

Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, mars

2017
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer