Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, december

Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, juni

2018
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer