Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2022, februari

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2018 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2017, kvartal I-II

Område/landskap 1) Födelse-
överskott
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning
2018* Förändring 2018* Förändring 2018* Förändring 2018* Förändring
HELA LANDET -3 706 -770 0 0 6 919 -2 013 3 213 -2 783
FASTA FINLAND -3 708 -723 -61 8 6 771 -2 007 3 002 -2 722
Nyland 1 978 48 4 689 -795 3 241 -879 9 908 -1 626
Egentliga Finland -582 -110 83 -533 649 44 150 -599
Satakunta -586 -47 -321 -9 328 -44 -579 -100
Egentliga Tavastland -379 -159 -256 27 101 -92 -534 -224
Birkaland -205 -64 916 380 364 7 1 075 323
Päijänne-Tavastland -457 -104 151 198 225 -79 -81 15
Kymmenedalen -617 -25 -298 188 158 -57 -757 106
Södra Karelen -366 -29 -489 -92 162 -107 -693 -228
Södra Savolax -656 -39 -601 -199 88 -113 -1 169 -351
Norra Savolax -522 16 -427 37 184 -24 -765 29
Norra Karelen -423 46 -408 199 114 -120 -717 125
Mellersta Finland -361 -24 -580 85 254 12 -687 73
Södra Österbotten -295 -38 -41 110 114 -22 -222 50
Österbotten -17 12 -709 332 253 -251 -473 93
Mellersta Österbotten 37 6 -197 -78 30 -137 -130 -209
Norra Österbotten 380 -185 -789 -125 315 -27 -94 -337
Kajanaland -258 -21 -182 18 60 -11 -380 -14
Lappland -379 -6 -602 265 131 -107 -850 152
ÅLAND 2 -47 61 -8 148 -6 211 -61
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2018

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2018, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2018 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2017, kvartal I-II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2018/06/vamuu_2018_06_2018-07-26_tau_004_sv.html