Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019

Månad Levande
födda
Döda     Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Den totala förändringen 1) Folkmängd   
Totalt 26 313 31 261 -4 948 151 605 17 568 7 342 10 226 4 929 5 522 848
Januari 3 865 5 123 -1 258 20 999 2 790 1 368 1 422 -316 5 517 603
Februari 3 286 4 388 -1 102 17 108 2 258 932 1 326 233 5 517 836
Mars 3 774 4 845 -1 071 17 916 2 414 1 055 1 359 314 5 518 150
April 3 747 4 388 -641 19 818 2 200 928 1 272 654 5 518 804
Maj 3 726 4 346 -620 22 869 2 574 1 053 1 521 907 5 519 711
Juni 3 802 4 066 -264 26 671 2 900 980 1 920 1 674 5 521 385
Juli 4 113 4 105 8 26 224 2 432 1 026 1 406 1 463 5 522 848
1) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juli 2019, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/07/vamuu_2019_07_2019-08-27_tau_001_sv.html