Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019

Månad /
Kvartal
Levande
födda
Döda Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Den totala förändringen 2) Folkmängd
Totalt 45 597 53 559 -7 962 284 150 32 428 14 525 17 903 9 654 5 527 573
Januari 3 867 5 128 -1 261 20 996 2 800 1 372 1 428 -436 5 517 483
Februari 3 288 4 391 -1 103 17 118 2 263 933 1 330 235 5 517 718
Mars 3 777 4 851 -1 074 17 924 2 416 1 058 1 358 308 5 518 026
1. kvartal 10 932 14 370 -3 438 56 038 7 479 3 363 4 116 107 5 518 026
April 3 751 4 396 -645 19 822 2 200 944 1 256 630 5 518 656
Maj 3 734 4 354 -620 22 886 2 577 1 073 1 504 899 5 519 555
Juni 3 815 4 101 -286 26 730 2 960 1 011 1 949 1 663 5 521 218
2. kvartal 11 300 12 851 -1 551 69 438 7 737 3 028 4 709 3 192 5 521 218
Juli 4 129 4 308 -179 26 845 3 092 1 206 1 886 1 748 5 522 966
Augusti 4 118 4 212 -94 41 173 4 045 2 128 1 917 1 855 5 524 821
September 4 050 4 333 -283 30 085 3 245 1 864 1 381 1 154 5 525 975
3. kvartal 12 297 12 853 -556 98 103 10 382 5 198 5 184 4 757 5 525 975
Oktober 3 845 4 737 -892 21 444 2 802 1 181 1 621 771 5 526 746
November 3 650 4 321 -671 19 654 2 327 903 1 424 786 5 527 532
December 3 573 4 427 -854 19 473 1 701 852 849 41 5 527 573
4. kvartal 11 068 13 485 -2 417 60 571 6 830 2 936 3 894 1 598 5 527 573
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2019
2) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, Laura Lipasti 029 551 3041, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2019, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/12/vamuu_2019_12_2020-01-23_tau_001_sv.html