Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2022, februari

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2019 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2018, kvartal I–IV

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2019* Förändring 2019* Förändring 2019* Förändring 2019* Förändring 2)
HELA LANDET -7 962 -1 012 - - 17 903 5 938 9 654 4 865
FASTA FINLAND -7 963 -1 005 7 77 17 793 6 049 9 541 5 052
Nyland 3 493 -413 7 773 877 8 118 3 290 19 385 3 985
Egentliga Finland -1 121 -106 889 -11 1 352 314 1 086 181
Satakunta -1 230 -92 -1 112 64 584 55 -1 783 -9
Egentliga Tavastland -619 39 -28 732 271 191 -383 973
Birkaland -380 -46 1 911 -710 1 239 485 2 725 -289
Päijänne-Tavastland -854 -62 -560 -322 482 64 -939 -340
Kymmenedalen -1 194 35 -1 245 -88 362 88 -2 079 44
Södra Karelen -912 -107 -477 221 458 71 -938 171
Södra Savolax -1 256 29 -1 244 299 286 60 -2 235 344
Norra Savolax -1 070 -152 -518 -82 479 163 -1 146 -95
Norra Karelen -941 -102 -636 -449 529 253 -1 051 -305
Mellersta Finland -669 40 -209 -110 521 219 -381 129
Södra Österbotten -558 5 -860 46 427 149 -996 199
Österbotten 9 44 -994 -255 780 181 -225 -74
Mellersta Österbotten 3 -47 -439 62 194 89 -248 95
Norra Österbotten 529 -121 -825 304 1 042 274 698 393
Kajanaland -464 9 -447 116 179 38 -737 161
Lappland -729 42 -972 -617 490 65 -1 212 -511
ÅLAND 1 -7 -7 -77 110 -111 113 -187
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2019
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, Laura Lipasti 029 551 3041, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2019, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2019 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2018, kvartal I–IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/12/vamuu_2019_12_2020-01-23_tau_002_sv.html