Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2020 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2019, kvartal I–II

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2020* Förändring 2020* Förändring 2020* Förändring 2020* Förändring 2)
HELA LANDET -4 729 268 - - 8 431 1 016 3 563 1 145
FASTA FINLAND -4 726 290 -23 3 8 339 1 026 3 419 1 148
Nyland 1 362 162 2 223 -2 846 3 835 246 7 298 -2 560
Egentliga Finland -496 72 132 34 772 246 364 308
Satakunta -667 -86 -141 199 266 -9 -545 101
Egentliga Tavastland -336 14 175 20 127 52 -37 83
Birkaland -273 21 626 229 636 121 1 037 419
Päijänne-Tavastland -431 41 123 137 189 -15 -158 124
Kymmenedalen -638 14 -189 31 238 132 -588 178
Södra Karelen -478 -6 -330 218 157 -4 -653 206
Södra Savolax -643 1 34 392 151 12 -473 390
Norra Savolax -560 -13 -301 239 207 79 -685 274
Norra Karelen -455 -9 -490 -40 162 -7 -778 -51
Mellersta Finland -381 -16 -433 279 272 24 -573 256
Södra Österbotten -360 -94 27 75 158 -8 -181 -33
Österbotten -97 -26 -721 77 361 34 -381 161
Mellersta Österbotten -15 16 2 104 47 -5 39 120
Norra Österbotten 389 172 -444 127 422 19 349 300
Kajanaland -275 -4 -123 11 96 19 -300 28
Lappland -372 31 -193 717 243 90 -316 844
ÅLAND -3 -22 23 -3 92 -10 144 -3
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2020
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, Joni Rantakari 029 551 3249, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2020, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2020 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2019, kvartal I–II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/06/vamuu_2020_06_2020-07-23_tau_002_sv.html