Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Offentliggörandet av förhandsuppgifter om befolkningen år 2017 framflyttas

Förhandsuppgifterna om befolkningen år 2017 offentliggörs inte så som tidigare angetts 31.1.2018. Reviderade siffror för år 2017 publiceras vid en tidpunkt som meddelas senare.

Statistikcentralen övergick i början av år 2017 till att ta emot material över befolkningsförändringar i ett nytt format, något som krävde betydande ändringar i bearbetningen av data. För att säkerställa kvaliteten på statistikuppgifterna behövs det ytterligare arbete.

Förfrågningar: vaesto.tilasto@stat.fi


Senast uppdaterad 26.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/vamuu_2018-01-26_uut_001_sv.html