Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2013

  2013
Vakuutuskanta vuoden lopussa, 1000 euroa Yksilöllinen henkivakuutus 55 309 583
Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 46 691 035
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset 8 618 549
Ryhmähenkivakuutus 16 494 000
Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 16 447 256
Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset 46 745
Yksilöllinen eläkevakuutus 3 680 968
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 3 678 941
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 2 027
Ryhmäeläkevakuutus 771 776
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 744 757
Ryhmäeläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 27 019
Vakuutuskanta vuoden lopussa, lkm Yksilöllinen henkivakuutus 1 886 383
Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 1 373 723
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset 512 660
Ryhmähenkivakuutus 283 970
Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 258 782
Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset 25 188
Yksilöllinen eläkevakuutus 739 675
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 733 174
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 6 501
Ryhmäeläkevakuutus 79 193
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 73 542
Ryhmäeläkevakuutus -Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 5 651
Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, 1000 euroa Yksilöllinen eläkevakuutus 685 523
Ryhmäeläkevakuutus 340 737
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 684 479
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet 1 044
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 315 117
Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet 19 797
Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet 5 823
Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, lkm Yksilöllinen eläkevakuutus 85 633
Ryhmäeläkevakuutus 81 919
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 84 829
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet 804
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 70 702
Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet 9 133
Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet 2 084
Vakuutusten vakuutusluokittainen jakauma Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) 1 580 686
Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) 212 739
Sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) 321 381
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) 565 030
Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) 1 666 103
Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) 301 366
Sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) 256 236
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) 463 220

Lähde: Vakuutustoiminta 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2013, Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_005_fi.html