Liitetaulukko 2. Työeläkevakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut 2014

  2014
Eläketapahtumista aiheutuneet suoritukset, 1000 euro Eläkkeensaajille maksettu yhteensä 13 584 598
Vanhuuseläkkeet 10 990 369
Työkyvyttömyyseläkkeet 1 476 037
Työttömyyseläkkeet 1 345
Osa-aikaeläkkeet 81 772
Perhe-eläkkeet 1 031 990
Hautausavustukset 3 085
Vakuutusmaksuvastuu, 1000 euro Varsinainen vakuutusmaksuvastuu yhteensä 45 500 349
TyEL:n mukainen perusvakuutus 39 857 458
TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 346 984
YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus 85 412
YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus - 1)
Lisäeläkevastuu 5 210 495
Korvausvastuu, 1000 euro TyEL:n mukainen perusvakuutus 38 999 035
TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 640 289
YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 44 647
Korvausvastuu yhteensä 39 683 972
1) “-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Vakuutustoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2014, Liitetaulukko 2. Työeläkevakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_002_fi.html